Category Archives: Google

Mozilla gjorde 274 miljoner USD 2012 på överenskommelse med Google

Mozilla sa idag att inkomsterna från sökpartners ökade 88% förra året, med den del som tillskrivs 2011 års överenskommelse med webbläsarens rival Google ökade mest. Mozilla Foundations intäkter för 2012 uppgick till 311 miljoner dollar, en ökning med 90% jämfört med året innan och mer än tredubblat vad det registrerades under 2009, enligt den finansiella rapporten som publicerades på torsdagen. Mozilla Foundation är den ideella organisationen som övervakar Mozilla Corp., den kommersiella armen som utvecklar Firefox för skrivbords- och bärbara datorer och Macs, Android-smartphones samt det nya operativsystemet Firefox OS.

Liksom under de tidigare åren kom nästan alla stiftelsens intäkter från söktjänster från sökleverantörer, som betalade för att leda Firefox-användare till sina webbplatser. År 2012 utgjorde dessa royalties 98% av årets inkomst, en något lägre andel än under de senaste fyra åren. Royalty intäkter uppgick till $ 305 miljoner 2012, nästan dubbelt mot 2011 på 162 miljoner dollar. Stiftelsens tillit till Google fortsatte även med att organisationen uppgav att 90% av alla royalties härrörde från Mountain View, Kalifornien. Detta trots att Chrome-webbläsaren konkurrerar med Firefox på skrivbordet och mobila plattformar. Under 2011 utgjorde Googles bidrag 85% av alla royalties.

Betalningar från Google under 2012 uppgick till cirka 274 miljoner dollar, en ökning med 99% från 2011 på 138 miljoner dollar. Det numret kommer nära att matcha de 300 miljoner dollar som årligen satts på Mozilla under ett 2011-avtal mellan de och Google som hade satt ett minimum på knappt 1 miljard dollar under affärens treårsperiod. Google lovade att betala Mozilla det beloppet för att behålla sin sökmotor som standard i Firefox. 2012 var det första hela året enligt det nya kontraktet. Mozilla Foundation nämnde i sin finansieringsöversikt inte sin största inkomstkälla, och sade bara att “Mozilla ingick ett kontrakt med en leverantör av sökmotorer för royalties som löper ut november 2014.”

De 90% av royalties som tillskrivs Google 2012 var det största sedan 2008, då stiftelsen sa att Google stod för 91% av den kritiska inkomstströmmen. De flesta av Mozillas kostnader – 71% under 2012 – relaterade till mjukvaruutveckling, som ökade som en produkt med 45% jämfört med året innan. Stiftelsens ekonomi verkar vara i god form. Kontanter, likvida medel och organisationens investeringar uppgick till 268 miljoner USD 2012, en ökning med 38% jämfört med året innan. Med det i banken kunde Mozilla fortsätta med samma utgiftshastighet för 2012 för ungefär fem kvartal om exempelvis Google inte förnyade sitt kontrakt i november 2014 och ingen annan sökmotor gick framåt för att ta Googles plats.

Ändå står Mozilla nästan i ett lika svårt läge som de gjorde vid denna tid förra året, när de utgav sin årsredovisning för 2011. Firefox andel av skrivbordswebbarknaden har minskat med 9% eller cirka 1,5 procentenheter under de senaste tolv månaderna, enligt analysföretaget Net Applications, även om skrivbordets andel av all webbläsning har glidit på grund av en trend mot mer surfning i mobila enheter. Och Firefox OS, med en kraftig ansträngning, kämpar för att få fäste, även bland de billigaste smartphones som dominerar försäljningen i utvecklingsländer, där Android fortfarande är det dominerande operativsystemet.

Sammantaget tror vissa att Mozillas inflytande har uppstått, till stor del för att dess ursprungliga uppdrag var att försäkra att ett alternativ existerade till Microsofts en gång dominerande Internet Explorer (IE) och att detta har varit en sådan framgång.